Välkommen till folkrättsaktionens hemsida

Med en världsomspännande folkrättsaktion vill vi uppnå:

Att: uppmärksamheten riktas mot den kolossala urvattning som Förenta Nationernas stadga om icke-våld är utsatt för. Senast tydliggjordes detta genom kriget mot Irak som startades mot den uttalade viljan av majoritetens av FN:s medlemsstater och som skedde utan något som helst mandat från säkerhetsrådets sida.
Att: varje människa ges möjlighet att ge sitt bidrag till en manifestation för viljan till att lösa internationella konflikter utan våld och krig. En sådan strävan finns hos de flesta människorna i dagens värld.
Att: varje människa ges möjlighet att med sitt bidrag till ett växande Folkrättsmonument samtidigt manifestera sitt krav om att det omedelbart inleds konkreta steg för att förverkliga ett avskaffande av alla atomvapen. Detta är oerhört viktigt just i år då det är 60 år sedan atombomberna kastades över Hiroshima och Nagasaki. Med ett sådant ställningstagande stöder vi då också borgmästarinitiativet från Hiroshima och Nagasaki, som också kräver ett avskaffande av alla kärnvapen

Det världsomspännande växande Folkrättsmonumentet

Varje sten representerar en människa och demonstrerar på ett tydligt sätt insikten om att det inte för någon stat finns någon väg förbi det våldsförbud som finns förankrat i FN-stadgarna.

 

Med varje underskrift växer "vallen" vidare.

 

VAR MED OCH BYGG

  1. Bidra med er underskrift under det öppna brevet till att det för folkrätten upprättas en symbolisk skyddsvall. Vi förpliktar oss som initiativtagare garantera att varje underskrift motsvaras av en byggsten som i sin tur blir en del av folkrättens skyddsvall.
  2. Bidra med er byggsten till att denna symboliska skyddsvall blir en del av ett oöverskådligt, världsomspännande och växande Folkrättsmonument.
  3. Den aktuella listan över undertecknarna kommer att bli offentlig på vår hemsida. Det öppna brevet och den aktuella listan över undertecknarna kommer också att skickas till de olika ländernas FN-ambassadörer. Vi redovisar också kontinuerligt hur arbetet med underskriftsaktionen utvecklas.